නව සභාපති/අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුමා වැඩභාර ගැනීම

12 11 2018 - 20:50 PM

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අභිනව සභාපති/අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුමා වැඩ භාරගැනීම උත්සවය 2018/11/07 දින ප. ව. 1.30 ට මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ දී සිදුවිය.
මෙම අවස්ථාව සඳහා සම්භාවනීය අමුත්තන් ලෙස තරුණ, කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියසේන ගමගේ මැතිතුමා. විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බල ශක්ති කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා, වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා,
බස්නාහිර පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතුමා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ මහලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්‍ෂමන් පියදාස මැතිතුමා, බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, කලා කටයුතු. ක්‍රීඩා, යෞවන කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණ පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් සෝමවංශ මැතිතුමා, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ හිටපු මෙහෙයුම් අධ්‍යක්‍ෂ අජිත් නාරගල මැතිතුමා, දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී රන්දිම ගමගේ මැතිතුමා, කොළඹ මහ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රී හා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ හිටපු ක්‍රීයාකාරී අධ්‍යක්‍ෂ මිලින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්‍ෂිකා චන්ද්‍රිකා ද සොයිසා මැතිනිය, සභාපති ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය රවී ක‍්‍රිෂාන් ජයවර්ධන මැතිතුමා, නාරා ආයතනයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් බුද්ධික ඉද්දමල්ගොඩ මැතිතුමා, ජනාධිපති කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ අජිත් ජයවර්ධන මහතා, මේජර් ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතා - සභාපති ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය, SLID ආචාර්ය සේපාලි සුදසිංහ මහතා - පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, ලාල් දිසානායක මහතා - කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - මතුගම, රාජිත කොඩිතුවක්කු මහතා - ජනාධිපති සම්බන්ධිකරණ ලේකම්, ජපන් තානාපති කාර්යාලයේ සංස්කෘතික විශේෂඥ ජනක් බණ්ඩාරනායක මහතා, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ (පාලන) රෝහණ සේනාරත්න මහතා, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ (සංවර්ධන) ජගත් අධිකාරි මහතා, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ (මුදල්) තුෂාර සම්පත් පෙරේරා මහතා, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ (පුහුණු) සුනිල් කරුණාරත්න මහතා, ශෙහාන් කෝශිල කන්නන්ගර මහතා - ලේකම් - ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනය හා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගී විය.1218617