තරුණ්‍යයේ මහා තෛපොංගල් උළෙල 2019

18 01 2019 - 08:00 AM

ත්‍රිකුණාමලය පැරණි කෝණේෂ්වරන් කොවිල් පරිශ්‍රයේදී 2019 ජනවාරි 18 හා 19 පැවැත්වේ.

ජාතික තරුණ සේවා සභාව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික තරුණ තෛපොංගල් උත්සවය මුලු දිවයිනේම තාරුණ්‍ය නියෝජනය කරමින් තරුණ තරුණියන් 1000 කගේ සහෙභාගීත්වයෙන් ත්‍රිකුණාමලය තඔලගමුව ආදි කො‍‍ණේෂ්වරන් කෝවිල් පරිශ්‍රයේදී 19 දින දවස පුරා පැවැත්වේ.

මෙම තෛපොංගල් සැමරුම් උත්සවය සදහා කොළඹ සිට විශේෂ දුම්රියකින් තරුණ තරුණියන් පිත් වු අතර එම අවස්ථාව සදහා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති/අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නීතීඤ එරන්ද වැලිඅංගේ මැතිතුමා සහභාගී මීමේ විශේෂ අවස්ථා .....

 

     

     

 1578701