පුහුණු මධ්‍යස්ථාන තොරතුරු


පුහුණු මධ්‍යස්ථානයමධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරීයාගේ නමමධ්‍යස්ථාන දුරකථන අංක මධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරීයාගේ දුරකථන අංකඊ-මේල්
මහරගමඅශෝක චන්දන වැලිඅංග මයා0112 850986071 4467391nysctraining@yahoo.com
රත්මලානබී.එම්. රනිල් මයා0112 636910071 4427917lavtc@sti.lk
කොලොන්නාවවසන්තා ගොඩගේ මිය0112 572966071 8008390kolonnawavtc@gmail.com
ජිනරතනඑම්.ඒ.ජේ.ආර්. මදුරසිංහ මයා0112 472659071 7789339nyscjtc@gmail.com
දෙහිවල ජිතේන්ද්‍ර අමරතුංග මයා 0112 761964 071 7397456 dehiwala.vtc@gmail.com
පානදුරඅජිත් පෙරේරා මයා0382 230706
Fax - 0382244112
071 5478299youthpanadura@gmail.com
කොබවකමාලා දමයන්ති මිය034 2250466071 8182275nysckobawaka@gmail.com
අගලවත්තමොහාන් ලසන්ත ගුණසිංහ මයා0343 749340
0342 249440
071 4268384youthagalawathta@gmail.com
මීවනපලානඩබ්.ඒ. සමන් චන්දන මයා034 2255673071 8111988horananysc@gmail.com
සපුගස්කන්දපී.ජී. සිරිල් විජේසිරි මයා0112 400322075 6899273nyscsapugaskanda@gmail.com
මීරිගමඩී. ජී. මල්ලිකා කාන්ති ජයතිස්ස මිය033 2273343071 5832542srilankayouthmirigama@gmail.com
පූගොඩඩී. එම්. එස්. දිසානායක මයා0112 404892071 8049918nyscpugoga@yahoo.com
ඇල්පිටියකේ.එස්. ලලන්ත ප්‍රියදර්ශන මයා091 2291960071 8055309youthelpitiyasrilanka@gmail.com
කහවඑම්. හේමන්ත ද සිල්වා මයා091 2254055077 8815725srilankayouthkahawa@gmail.com
අක්මීමනකමල්සිරි හොදමුනි මයා091 2222423078 5899621nyscakmeemanatc@gmail.com
අකුරැස්සයූ.එම්. රාණි නිරෝෂා පොඩිරාළහාමි මිය041 2283065077 8705346slyttcakuressa@gmail.com
මාතරජී. පේමසිරි මයා041 2234084077 3109244nyscyec.matara@gmail.com
එරමිණියායචන්ද්‍රසිරි වනිගසිංහ මයා 047 3620074071 4500879infomaths10@gmail.com
හම්බන්තොටප්‍රියසිරි සමරසිංහ මයා047 2244911071 8182835yayawattanysc69@gmail.com
රත්නපුරයූ.පී. ප්‍රේමරත්න මයා045 2228236071 4455598adrathnapura@gmail.com
පැල්මඩුල්ලකේ.කේ.ඩී සමන් චන්දන කරුණාතිලක මයා045 2275599075 5428794 youth.pelmadulla@gmail.com
ඇඹිලිපිටියඅයි. විදානපතිරණ මයා047 2261069071 8232051embyouth9@gmail.com
බටංගලජී.එල්. සෝමරත්න මයා036 2234208071 9340939nyscbatangala@yahoo.com
මොණරාගලජගත් සේනක බන්ඩාර මයා055 2277108071 6836615monaragalayouth@gmail.com
ඔරුබැඳිවැවටී. සුභාෂ් කුමාරසිංහ මයා055 2257165
Fax - 055 22 57 252
071 1304475samaraweeragunadasa@gmail.com
හලාවතකේ.ආර්.එස්. මනශාන්ත ප්‍රනාන්දු මයා032 2222224077 3608128youthcenterchilaw@gmail.com
ආනමඩුවබුද්ධික මනෝජ් කුමාර මයා032 3294076077 7274850twmweerasingha5@gmail.com
මාවතගමනීල් මුතුනායක මයා037 2298205slyouth_mawathagama@hotmail.com
ගල්ගමුවඩී.එම්. ප්‍රේමතිලක බණ්ඩාර මයා037 2253488071 8177189srilankayouthgalgamuwa@gmail.com
ඇතුගල්පුරවසන්ත වීරසිංහ මයා037 2227100071 0557770athugalpura.youth@gmail.com
ඔරුලියද්ද එන්.එම්.සී. සුධර්මා නාමල්ගම මිය037 2241743071 5864116 nyscpolgahawela@gmail.com
උනුවින්නටී.එම්.ජේ.බී. තෙන්නකෝන් මයා081 3838508071 7204467nyscunuwinna@gmail.com
පොල්ගොල්ලඑස්. එස්. ගමගේ මයා081 2499500
Fax - 0812500853
071 0712439youthpolgolla@sltslt.lk
උලපනේ ධම්මික ලීල් ගුණසේකර මයා081 2356468077 3163474nysculpane@yahoo.com
නාඋලඑන්.ඩබ්.ජී.ඩි. අබේසේකර මයා066 2246611071 5896599nl2246611it@gmail.com
දඹුල්ලඊ.එම්.ටී. ධර්මකීර්ති මයා066 2286839071 6518533srilankaswiss@gmail.com
අනුරාධපුරආර්. ඩී. ඒ. ජයසේකර මයා 025 2224844071 2334550youthcenter.anuradhapura@gmail.com
කැකිරාවපී.ඒ.ඩී.කේ. පලිහවඩන මයා025 2264776071 590250823nationalyouthk@gmail.com
කහටගස්දිගිලියඑස්.එස්. අමරසූරිය මයා025 2247581071 1030781nysckahatagasdigiliya@gmail.com
අම්පාරපී. ආර්. කමල් නිශාන්ත මයා0632 222149077 6328248nyscampara@gmail.com
පදියතලාවආර්. බී. ජී. සරත් කුමාර මයා063 2246036077 893486
සයින්දමරුදුඑස්.එම්. අබ්දුල් ලතීෆ් මයා067 2225406071 9155091slyc2sm@gmail.com
පුදුකුඩියිරිප්පුඑන්. කුගදාසන් මයා065 3647520077 6929197youthcen.puthu@gmail.com
ලව්ලේන්එස්. යුවරාජ් කුමාර් මයා026 2225199075 7101735lovelanecentertrinco@yahoo.com
වව්නියාවඑස්. එන්. සිසිර සෙනෙවිරත්න මයා024 2223768077 9790009nyscnytcvavuniya@gmail.com
මන්නාරමඒ. ඩිවික් ක්රූස් මයා023 2222007077 6906590mannarnysc@gmail.com
කිලිනොච්චියකෝකිල රාජා මයා021 2285547077 0564072nysc.kili2013@gmail.com


5095449