මාධ්‍ය අංශය

70 දශකයේ ජාතික තරුණ සේවා සභාව පිහිටුවීමෙන් අනතුරුවල මෙම ආයතනයේ කටයුතු පිළිබව තරුණ තරුණියන් හා පොදුවේ මහජනතාව දැනුම්වත් කිරීම උදෙසා මෙම අංශය ස්ථාපිත කොට ඇත.


මාධ්‍ය හා තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශය නමින් මෙය මුලින් හැදින්වූ අතර‘‘ද ෆොන්සේකා පාරේ’’ පිහිටි අතලොස්සක් පමණ වූ ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අංශ අතරල ප‍්‍රමුඛතම අංශයක් බවට මෙය පත් වී තිබිණ.


සහකාර අධ්‍යක්‍ෂකවරයෙකුල ප‍්‍රචාරක නිලධාරියකුල යතුරු ලේඛන ලිපිකාරිනියන් තිදෙනෙක්ල සිනමා යන්ත‍්‍ර ක්‍රියාරකරුවෙකු ශබ්දවාහිනි යන්ත‍්‍ර ක්‍රියාරකරුවෙකු හා කාර්යාල කාර්ය සහයකවරයකුගෙන් මෙම අංශයේ මුල්ම කාර්ය මණ්ඩල අතර විය. මුල් කාලීනව ආරම්භ වුණු ජාතික සේවා වැඩසටහන් වල විවේක කාලය තුළදී තරුණ තරුණියන්ට ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ වැඩසටහන් පිළිබද වාර්තා චිත‍්‍රපට මෙන්ම සිංහල චිත‍්‍රපට ප‍්‍රදර්ශනය කිරීමටද මාධ්‍ය අංශය මගින් කටයුතු යොදා තිබිණි. මීට අමතරව මෙම අංශය සතුව තිබු සිනමා රථය ශ්‍රී ලංකාවේ ඈත පිටිසර ගම් දනව් සිසාරා යවමින් සභාවේ වැඩසටහන් පිළිබදව ගම්බද තරුණ තරුණියන් දැනුම්වත් කරන ලදී.


එමෙන්ම පුවත්පත් හා රජයේ ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ සභාවේ වැඩසටහන් පිළිබ`දව ප‍්‍රචාරයක් ලබා දීමදල මෙම අංශය ම`ගින් සිදු කරන ලදී.


පසුකාලීනව රූපවාහිනී මාධ්‍ය මෙන්මල ත්‍ඵ නාලිකා වල විකාශ කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමගින් පුලුල් වු සභාවේ වැඩසටහන් පිළිබ`ද පුලුල් මාධ්‍ය ප‍්‍රචාරයක් ලබා දීම සිදු කරන ලදී.


මීට අමතරව ‘‘යෞවනය යොවුන් මුල්’’ වැනි සගරා මෙන්මල පුවත් හසුන් මුද්‍රණය කිරීමද ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී වැඩසටහන් වැඩසටහන් ද නිෂ්පාදනය කිරීමද මෙම අංශය මගින් සිදු කරන ලදී.


වර්තමානය වන විටද පුවත්පත් ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණය කරමින් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සියලුම වැඩසටහන් පිළිබදව පුලුල් මාධ්‍ය ප‍්‍රචාරයක් ලබා දීම මෙන්ම සමරු කලාපල ආරාධනා පත‍්‍රල කටවුට්ල බැනර් පෝස්ටර්ල අත්පත්‍රිකා ටීෂර්ට්ල කැප් පදක්කම්ල පුවත්පත් දැන්වීම් ආදිය නිර්මාණය කිරීමද සිදු කරනු ලබයි.



5095467