යොවුන් පුරය

 යොවුන්පුරය 2019 - වීරවිල   (විශේෂ අවස්ථා)

නිල වෙබ් අඩවිය

අවශ්‍යතාවය:- මානව පැවැත්ම තුල යොවුන්විය නිදහස් කෙළිලොල් සුන්දර ජීවන අවදියක් වේ. පාසැල් සමය නිමාවත් සමඟ නව යොවුන්විය විවිධ අත්හදා බැලීම් සිදුකරන්නටත්,රංජු ගැසී අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමටත් වඩාත් උනන්දුවක් දක්වයි. මෙම කාල වකවානුවේදී පුද්ගල පෞරුෂ වර්ධනය සදහා වූ විවිධ ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වීමටත් උනන්දුවේ.

 

ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනයේ යෞවන සමාජ වටා ඒකරාශි වී සිටින තරුණ තරුණියන්ගේ පෞරුෂ වර්ධනය සදහා නායකත්ව වැඩ මුළු, යොවුන් කදවුරු, තරුණ හමු සංවිධානය කර පවත්වනු ලබයි. මෙම වැඩසටහන් ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සංවිධානය කලද ජාතික මට්ටමින් සංවිධානය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇත. මෙහිදී ශ්‍රී ලාංකේය තරුණ තරුණියන්ට ජාතික සංහිදියාව සහ සම්මුතිවාදය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබන්නටත්, තරුණ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු සම්බන්ධව විදෙස් තරුණ තරුණියන් සමඟ අත්දැකීම් හුවමාරු කරගන්නටත්, අන්‍යනෝන්‍ය අවබෝධය තුලින් සාමුහිකත්වය , සහජීවනය පදනම් කර ගත් විවිධ ක්‍රියාකාරකම්වල නියැලෙන්නටත්, ජාතික සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් තරුණ පරපුර අතර විවිධ කතිකාවතක් ඇතිකරමින් අදහස් හා යෝජනා ලබාගැනීමටත් යොවුන්පුරය ප්‍රශස්ත වේදිකාවක් වනු ඇත.

 

ක්‍රියාත්මක කාලය 2019 මාර්තු 27, 28, 29,30,31 දිනවල
ස්ථානය වීරවිල - පසු සම්පත් මන්ඩල භූමි පරිශ්‍රය
පූර්ව සංවිධාන කටයුතු 2019 ජනවාරි - මාර්තු මස
වැඩසටහන පැවැත්වීම 2019 මාර්තු
 
අරමුණු
 1. ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට ජාතික සංහිදියාව හා සම්මුතිවාදය පිළිබඳ අවබෝධයක් හා අත් දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමටත්, තරුණ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විදේශීය තරුණ තරුණියන් සමඟ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමටත් අවස්ථා ලබා දීම.

 2. තරුණ තරුණියන් අන්‍යෙ අවබෝධය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා, සංස්කෘතික, විනෝද වැඩසටහන් සාමුහිකත්වය සහ සහජීවනය පදනම් කර ගත් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම.

 3. ජාතික සංවර්ධනයේ පැතිකඩ පිළිබඳ තරුණ තරුණියන් අතර සංවාද ඇති කිරීම තුළින් තරුණ අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනීම.

 4. මතින් තොර තරුණ පරපුරක් බිහිකිරීම සදහා තරුණ පරපුර දැනුවත් කිරීම.

 

යොවුන් පුර වැඩසටහනේ තරුණ සංවර්ධනයට ලැබෙන දායකත්වය

 

 1. තරුණ තරුණියන් අතර සුහදතාව, මිත්‍රත්වය වර්ධනයවීම සහ දිවයින පුරා මිත්‍රත්ව ඡාලයක් බිහිවීම.

  1. විවිධ ජාතීන් නියෝජනය වන තරුණ තරුණයින් එකම වේදිකාවක එකතුවීම තුළ ඔවුන් අතර ජාතික සබදියාව හා සම්මුතිවාදය ඇතිවීම.

  2. දේශීය මෙන්ම විදේශීය තරුණ තරුණියන්ට තම අදහස් හා අත්දැකීම් හුවමාරු කිරීම හා දිගු කාලීන සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම සඳහා අවස්ථාව උදාවීම.

  3. යෞවන සමාජ ව්‍යාපාරයෙන් තරුණ නායක, නායිකාවන්ට ස්වේච්ඡා සේවය, කඳවුරු ගත ජීවන රටාව පිළිබඳ අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නිර්මාණය කිරීම.

  4. ජාතික සංවර්ධනයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන වෙනුවෙන් තරුණ අදහස් හා යෝජනා සංවාදශීලී ලෙස ලබාදීමට අවස්ථාව හිමිවීම.

  5. යෞවන සමාජ ව්‍යාපාරය හා වෙනත් තරුණ සංවිධාන විදේශ තරුණ සංවිධාන යන ක්ෂේත්‍රයන් හි කටයුතු තරුණ තරුණියන්හට වාර්ෂිකව එක්රැස්වීමට, දැනුම හා අත්දැකීම් වර්ධනය කර ගැනීමට හා ක්‍රීඩා හා සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙමින් විනෝදාස්වාදයක් ලබා ගැනීමට හැකිවීම.

  6. ඓතිහාසික ස්ථාන ගවේෂණය, පරිසර සෞන්දර්ය විද ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීම හා පරිසර සංරක්ෂණ හා රුක් රෝපණ වැඩසටහන් සඳහා තම දායකත්වය ලබාදී ආත්ම අභිමානයක් ලබා ගැනීම.

  7. තරුණ තරුණියන්හට යොවුන් පුර තුළ අධ්‍යාපන සංවාද, කථික තරඟ හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශණ සේවා වැඩසටහන් සඳහා ක්‍රියාශීලී ලෙස සහභාගී වීම සඳහා අවස්ථාව හිමි වීම.

 2. තරුණ පරපුර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට නැඹුරුවීම වලක්වා ගැනීම

 
තරුණ සහභාගීත්වය හා තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය

 

 1. වයස් සීමාව - අවුරුදු 17 – 29 ත් අතර වීම.

 2. කාන්තා නියෝජනය 40% තිබීම.

 3. විශේෂ අවස්ථා සහිත තරුණ තරුණියන් තෝරා ගැනීම.

 4. විවිධ ජාතීන් නියෝජනය වන පරිදි සහභාගිකයන් තෝරා ගැනීම.

 5. විවිධ කුසලතා සහිත කඳවුරු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහභාගී විය හැකි තරුණ තරුණියන් සහභාගී කර ගැනීම.

 6. සමාජ වැඩ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාසල් ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් තෝරා ගැනීම.

 7. විදේශ රට වල තරුණ තරුණියන් දැනුවත් කර මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන හා හැඟීමක් ඇති තරුණ පිරිසක් විදේශ අංශය මඟින් සම්බන්ධ කර ගැනීම..

 8. වෙනත් තරුණ සංවිධාන නියෝජිතයන් හා පාසල් ශිෂ්‍ය නායකයන් දිස්ත්‍රික්කවලින් සහභාගිවන තරුණ කණ්ඩායම් සමඟ සහභාගි කරවීම.

 

තරුණ සහභාගිත්වය
යෞවන සමාජ සාමාජිකයන් : 6900
විදේශ තරුණ තරුණියන්
: 100
පාසැල් ශිෂ්‍ය නායකයන් හා ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තුව : 100
යෞවන තිලිණලාභීන් හා අපේක්ෂකයින්   100
බාලදක්ෂයින් : 250
බාලදක්ෂිකාවන්   100
ශිෂ්‍යභට බලකාය   100
කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය   100
යොවුන් සේනාංකය   100
වෘත්තීය පුහුණු ලාභීන්   500
එකතුව : 8350
 

ක්‍රියාත්මක සැළැස්ම

 

කඳවුරු භූමිය තෝරා ගැනීම සහ භූමිය සැකසීම.

 1. සේවා සැපයුම් ආයතන / සංවිධාන හඳුනා ගැනීම.

 2. ප්‍රචාරක කටයුතු

 3. කඳවුරු ඉදිකිරීම.

 4. සමාරම්භක උත්සවය.

 5. ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන එලිදැක්වීම.

 6. ප්‍රදර්ශන කලාපය.

 7. වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය.

 8. යොවුන්පුර ක්‍රියාකාරකම්.

  1. අධ්‍යාපන ප්‍රදර්ශන.

  2. අධ්‍යාපන වැඩසටහන්

  3. සංස්කෘතික වැඩසටහන්.

  4. විනෝද හා විශේෂිත බැහැරගත ක්‍රීඩා.

  5. ක්‍රීඩා හා විනෝදාංශ ක්‍රියාකාරකම්.

  6. පාරිසරික වැඩසටහන්.

  7. ගවේශණ වැඩසටහන්.

 
2886416