තරුණ පොසොන් පොහෝ දිනය

සුපින්වත් පොසොන් පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් ජාතික තුරුණු පොසොන් කලාපයට සමගාමිව සර්වඟ ධාතූන් වහන්සේලා වැඩමවීම සහ එය මහජන ප්‍රදාර්ශනය වෙත නිරාවරණය කිරීම මහරගම පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.  පොසොන් පොහෝ දින(08)ආරම්භ කෙරුණ   මම පොසොන් කලාපය 11 වන ඉරිදා දින දක්වා පැවත්වෙන් අතර මෙයට සමගාමීව වෙසක් කූඩු තරඟාවලියක් සහ මාපිය වන්දනා වැඩ සටහන සමග දැන්සල් ආදී අංගයන්ගෙන් සමන්විතයි.ඒ ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ගරු සභාපති නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.ජාතික තරුණ සේවා සභා අධ්‍යක්ෂවරුන්, නිලධාරීන් සහ යෞවන සමාජ සම්මේලනයේ නායක නායිකාවන් ඇතුළු අති විශාල ජනතාවක් මෙම පොසොන් කලාපය නැරඹීම සඳහා මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රය වෙත පැමිණ සිටියහ.
2979894